Landmeter
Maarten Labeeuw

Werkt in opdracht van particulieren, studiebureaus, architecten, aannemers, bouwheren, openbare besturen en notarissen

Ik - Maarten Labeeuw (LAN 161691) - ben sinds 2000 aan de slag als beëdigd Landmeter – Expert. Gedurende de daaropvolgende jaren heb ik een ruime ervaring opgebouwd in de verschillende takken van het landmeten. Dit is een ideale basis om uw project tot een goed einde te brengen. Dit aan een markt conforme prijs en met een snelle en correcte afhandeling. Alle opdrachten worden met de nodige zorg en discretie uitgevoerd.

Aarzel niet mij vrijblijvend te contacteren op +32477521363.

Grensbepalingen en afpalingen

Hebt U twijfels over de huidige eigendomsgrens van uw perceel? Of weet U niet waar de grens op het terrein ligt? Een accurate opmeting van het terrein en een grondig onderzoek van de reeds bestaande gegevens vormen de basis van het grensonderzoek. Nadien kunnen de grenspalen geplaatst worden.

Opmeten van bestaande toestanden

Het gedetailleerd opmeten en in kaart brengen van een bestaand gebouw of terrein vormt de perfecte basis voor een geslaagd (ver)bouwproject. In opdracht van een architect- of ingenieursbureau worden grondplannen, doorsneden, gabarieten en gevels in detail opgemeten. Opmeting van uitgevoerde werken, wegenissen behoren ook tot de mogelijkheden. Evenals hoogtemetingen en volumeberekeningen.

Opmeting voor notariële aankoop/splitsing

Bij de aankoop van een onroerend goed is het raadzaam om vooraf een landmeter-expert een opmetingsplan te laten opmaken om een correct idee te krijgen van de afmetingen en oppervlakte van het perceel evenals de ligging van eventuele erfdienstbaarheden,…

Uitzetten van gebouwen en constructies

Het uitzetten van gebouwen, machines en constructies is van belang om tijdens het bouwproces veel problemen te vermijden. Met het nodige overleg tussen landmeter, bouwheer en uitvoerder worden veel onvoorziene kosten vermeden.

Plaatsbeschrijvingen

Is de beschrijving van de huidige toestand, situatie van een onroerend goed of wegenis. Dit voor de aanvang de werkzaamheden. Een plaatsbeschrijving kan ook gebeuren voor of na de huur of verhuur periode. In beide gevallen dient de plaatsbeschrijving om achteraf discussies te vermijden

Schattingen

Een schatting is de waardebepaling van een onroerend goed. Zo kan de financiële instelling hierom vragen. Maar ook bij de verdeling van een eigendom, de aan- of verkoop van een eigendom is een waardebepaling van belang.